Corporate films

True Movie Videoproducties weet corporate films op een professionele manier te creëren.

Zoals een thriller je op het puntje van je stoel laat zitten, zo moet ook een bedrijfsfilm de kijker aan het scherm binden.
Je wilt vertrouwen wekken en een behoefte doen ontstaan. Je wilt de kijker niet slechts achterlaten met informatie, maar met kippenvel!

STRATEGIE

Om dit te kunnen bereiken doorlopen we een aantal stappen.
Allereerst stel je het doel vast van de film. Wat wil je ermee bereiken, wie is de doelgroep en welke boodschap wil je overbrengen?
Om deze vragen te beantwoorden verdiepen we ons grondig in de organisatie, bedrijf, product en/of diensten en klanten.
Wat voor communicatiemiddelen en marketingstrategieen worden er altijd gebruikt?
Wat is de essentie van het bedrijf, waar onderscheiden zij zich in, welke stijl hoort hierbij?
Ook de specifieke sector en doelgroep vereist een glasheldere analyse. Wie zijn ze, wat willen ze en hoe bereiken wij hen het beste? ( customer journey)
Om dit alles te weten te komen gaan we in gesprek met de cruciale personen binnen het bedrijf. Hoe beter alles op elkaar is afgestemd, hoe meer impact de film gaat hebben.

STORYTELLING EN STORYBOARD

Als dit alles duidelijk is gaan we een pakkende verhaallijn bedenken, storytelling.
Alle verzamelde informatie wordt omgezet in een slim, marktgericht en creatief verhaal wat de boodschap uitdraagt in de juiste sfeer die past bij het bedrijf en de doelgroep.
De verhaallijn wordt, na goedkeuring, vertaald naar alle filmische middelen die wij tot onze beschikking hebben,voor het raken van de juiste snaar.: het storyboard.
Je moet dan denken aan wel of geen voice-over, de toon-of-voice van de voice-over, de muziekkeuze, de soort cameravoering kwa camerastandpunten en compositie, belichting etc. Kortom, de look en "feel" van de film.
Met al deze filmische middelen ondersteun je uiteindelijk het verhaal.
Filmische middelen versterken de boodschap en zo creer je een creatief concept wat het beoogde gevoel bij de kijkers achterlaat...
Het moge duidelijk zijn dat iedere filmproductie subtiel maatwerk is voor dat specifieke bedrijf, die doelgroep en die boodschap...

PRODUCTIE

Als we zover zijn dat we gaan filmen regelen wij de locaties, de apparatuur en eventuele acteurs.
Wij gebruiken up -to-date apparatuur en verzorgen de montage inclusief voice-over, muziek, graphics en animatie.
Er zijn altijd tussentijds momenten dat we een previeuw inlassen zodat u tevreden bent over het eindproduct.
Ook adviseren wij u op de meest actuele en voor uw bedrijf best geschikte manieren om de film aan te bieden, met de juiste marktstrategieen.
Wij werken met een multi-gedisciplineerd team en leggen de lat hoog!